FUMISPORE® OPP

stosowany w Polsce od 2008 r.
 • wysokiej jakości środek dezynfekcyjny w postaci suchego aerozolu (świecy dymnej) do zwalczania bakterii, zarodników pleśni, drożdży, bakteriofagów, sporów itp.
 • substancja czynna : Bifenyl-2-ol 20g/100g (synonim: Orthophenylphenol)
 • wielkości opakowań /obszar dezynfekcji : 1000g/1250 m3, 400g/500 m3, 200g/250 m3, 120g/150 m3, 40g/50 m3, 20g/25 m3
 • potwierdzona wysoka skuteczność działania na grzyby i bakterie:
 • Atest PZH/ HT – 2087/2006
 • Pozwolenie Ministra Zdrowia RP na obrót środkiem biobójczym nr 3402/07

 • Na Państwa życzenie prześlemy: Kartę charakterystyki (SDS) Fumispore OPP; Kartę techniczną Fumispore OPP
 • Przemysł spożywczy: przemysł mięsny, przemysł rybny, przemysł mleczarski, przemysł piekarniczy i cukierniczy, przemysł owocowo-warzywny, przemysł napoi, browary itd.
 • Służy do dezynfekcji : pomieszczeń produkcyjnych, zaplecza surowcowego, rozlewni, dojrzewalni, pakowalni, chłodni, magazynów, korytarzy i szatni, ciągów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji, środków transportu itp.

 • Więcej informacji na temat miejsc zastosowania FUMISPORE w poszczególnych branżach w załączeniu:
 • Fumispore_OPP_zastosowanie_w_przemysle_spozywczym.pdf
 • wysoka skuteczność działania - 10 krotnie większa penetracja dezynfekowanej przestrzeni w porównaniu do zamgławiania; proces ultradyfuzji zapewnia gruntowną dezynfekcję powietrza oraz powierzchni, z którymi się styka, wnika w trudno dostępne miejsca, tj. silosy, tunele wentylacyjne, kanały rewizyjne
 • łatwe i szybkie zastosowanie - może je przeprowadzić użytkownik obiektu, nie wymaga dodatkowych urządzeń i specjalistycznej obsługi
 • nie wymaga karencji - brak zapachu po zabiegu
 • szerokie spektrum oddziaływania - bakteriobójczy i grzybobójczy
 • nie powoduje korozji - sucha dezynfekcja
 • niski stopień toksyczności (Xi)- niskie obciążenie dla środowiska

 • Więcej informacji na temat zalet stosowania FUMISPORE w załączeniu:
 • Fumispore_OPP_zalety_stosowania.pdf
 • ustalić ilość pojemników do użycia w zależności od kubatury pomieszczenia
 • zamknąć okna i drzwi, wyłączyć czujniki pożarowe i wentylację
 • otwartą puszkę postawić na podłożu odpornym na wys. temperaturę (przed otwarciem wymieszać proszek, obracając kilkakrotnie)
 • zapalać knot przez ok. 8 sekund
 • opuścić pomieszczenie i zamknąć je szczelnie
 • czas zabiegu wynosi od 8 do 15 godzin w zależności od wielkości dezynfekowanego pomieszczenia
 • po zabiegu: przewietrzyć pomieszczenie przez przez ok. 60 minut
 • zużyty pojemnik wyrzucić zgodnie z instrukcją
 • Szczegółowa instrukcja zastosowania FUMISPORE w załączeniu:
 • Fumispore_OPP_sposob_uzycia.pdf
 • Opinia z września 2015 r. na temat używania preparatu Fumispore OPP® w przemyśle spożywczym, przygotowana przez Eksperta z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta, Wydział Medycyny Weterynaryjnej we współpracy z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej - załącznik: „Certyfikat_UP i WCTT”
 • Metoda ultradyfuzji – jak to działa ?
 • ULTRADIFFUSION.pdf
 • Ulotka produktowa:
 • Fumispore OPP_LCBa.pdf